Erze ambalaj’ın tüm bölümlerinde üstün kalite, uygun maliyet hesabı, yüksek verimlilik ile müşteri beklentilerine uygunluk ve sürekli gelişmenin sağlanmasıdır. Müşterilerimizin hijyen beklentilerine uygun ve güvenilir nitelikte ürün vermeyi sağlamak için hijyen açısından uygun üretim yapmaktır.

Kuruluşumuzun ürün güvenliği içindeki rolüne uygun olarak; etkin bir dış ve iç iletişimle, yasal ve düzenleyici şartlara ve müşterilerle karşılıklı hemfikir olunan gıda güvenliği şartlarına uymayı, ürün güvenliği sisteminin sürekli gözden geçirilerek, ölçülebilir hedeflerle desteklenmesini, ürün güvenliği ve kalite kültürü bilincinin sürekli iyileştirilmesini taahhüt ederiz.

Sertifikalar

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Kuruluşumuzda tasarım aşamasından başlayarak, üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli iyileşmeyi hedefleyen bir kalite yönetim sisteminin uygulanması önemli bir konudur ve hatta olmazsa olmaz olarak ifade edilebilir.  Müşteri odaklılık, liderlik, çalışanların katılımı, süreç yaklaşımı, iyileştirme, kanıta dayalı karar verme ve ilişkilerin yönetimi prensipleri esas alınarak hazırlanan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı, müşteri memnuniyeti ve geçerli yasal şartların sağlanması için şartları tanımlamaktadır.

 

BRCGS PACKAGING

BRCGS, 130’dan fazla ülkede 29.000’den fazla sertifikalı tedarikçi tarafından kullanılan lider bir marka ve tüketici koruma kuruluşudur. BRCGS Standardı, Global Food Safety Initiative (GFSI) tarafından tanınan bir sertifika programıdır.

Her türlü ambalaj üreticisine, güvenli ambalaj malzemesi üretiminde ve müşteri gerekliliklerini karşılamak için ürün kalitesini yönetmelerinde yardımcı olmak için yapıyı oluşturur.

 

BRCGS PACKAGING standart; yasal uygunluklar ve tüketicinin korunması ile ilgili zorunlulukları yerine getirmek adına ürün güvenliği, kalitesi ve ambalaj üretim organizasyonundaki operasyonel kriterleri belirlemek için geliştirilmiştir. Tehlike ve risk yönetimi, hijyen, ürün güvenliği ve kalite sistemlerinde uygunluğu gösterir. Sertifikasyon, tedarikçi onay prosedürlerinin bir parçası olarak müşteriler tarafından düzenli olarak talep edilmektedir.

 

TSEK

TSEK (Kritere Uygunluk Belgesi); ürünlerin ilgili uluslararası standartlar, benzeri Türk Standartları, diğer ülkelerin milli standartları ve teknik literatür esas alınarak Türk Standartları Enstitüsü tarafından kabul edilen Kalite Faktör ve Değerlerine uygunluğunu belirten belgedir.